• Webmail
 •    
 • Call: (+250) 785686682/(+250) 788865515
Banner

Inkuru Ziheruka

Menya byinshi ku burwayi buterwa no kubura Poroteyine (protein) mu mubiri w’umuntu:Ivuriro Kundubuzima Health Care ryabazaniye izi Poroteyine(protein)

Poroteyine(protein) ni itsinda ry’ibinyabutabire biboneka muri buri karemangingo k’umubiri wacu. Proroteyine (protein) ziboneka mu buryo bwinshi bunyuranye; zimwe ziboneka nka enzymes, izindi ziboneka nk’imisemburo, izindi zikaboneka nk’ibirinda umubiri mikorobi.bivuze ko ari intungamubiri za ngombwa tutagomba kubura mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umubiri wacu winjiza poroteyine binyuze mu byo turya. Nkuko ibyo turya biri mu byiciro 2 by’ingenzi, hose poroteyine zirahaboneka.

Mu bikomoka ku bimera aho ziboneka cyane ni mu bunyobwa, soya na tofu, ibintu biribwa ari utubuto (sezame, ibihwagari,) imboga rwatsi n’ibishyimbo.

Mu bikomoka ku matungo ziboneka mu mata, amagi, inyama y’iroti, inkoko hamwe n’amafi.

Ese umuntu akenera Proteyine (protein) zingana gute ku munsi?

Nkuko tubikesha ikigo cy’abanyamerika gishinzwe iby’ubuhinzi n’imirire bita USDA (United States Department of Agriculture), ngo umuntu akenera amagarama 0.8 ya Poroteyini ugakuba n’ibiro bye.Urugero:niba ufite ibiro 80,ukeneye (80x0.8) bingana n’amagarama 64 ya Poroteyine (protein)  ku munsi.

AKAMARO KA POROTEYINE KU BUZIMA BWACU

 1. Poroteyine zigira akamaro gakomeye mu mikorere

y’imikaya. Haba mu kwikanya no kwirekura, ndetse n’uburyo imikaya ikorana hagati yayo ndetse uko imikaya iteye, zibigiramo uruhare.

 1. Poroteyine (protein) ni ingenzi ku muntu ukora siporo yo guterura ibyuma cg akandi kazi gakoresha imikaya cyane
 2. Poroteyine (protein) zizamura ubudahangarwa bw’umubiri bukaba bwuzuye.
 3. Poroteyine (protein) nizo zimenyesha umubiri  ko hari icyinjiye mu mubiri kidakenewe. Nuko hagahita hoherezwa abasirikare bo kuza kukirwanya.
 4. Poroteyine (protein) zihuza imikorere y’ubwonko bwawe n’ibikubayeho n’uko ubyitwaramo
 5. Poroteyine (protein) ziringaniza amatembabuzi mu mubiri wacu
 6. Poroteyine (protein) ni isoko y’ingufu mu mubiri.
 7. Poroteyine (protein) zituma ugira umusatsi ukomeye kandi zikawurinda kwangirika.
 8. Poroteyine (protein) yihutisha ibikorerwa mu mubiri wacu, nko gushwanyaguza ibyo twariye hakurwamo intungamubiri
 9. Poroteyine (protein) zihutisha isanwa ry’ahangiritse mu mubiri nko mu gihe wakomeretse.
 10. Poroteyine (protein) zigira umumaro wo gutwara no guhunika intungamubiri zinyuranye mu turemangingo.
 11. Poroteyine (protein) zigira akamaro ko gutwarwa umwuka mwiza wa oxygen ugezwa ku nsoro zitukura .
 12. Poroteyine (protein) zituma uruhu rwacu ruhorana itoto, rugahora rwisana haba mu gihe rwangijwe n’imirasire mibi y’izuba, cyangwa no mu gihe wakoze ibituma rukanyarara.
 13. Poroteyine (protein) ziturinda iminkanyari, bivuzeko ubwinshi bwayo butuma uruhu rugira itoto kurenza ufite collagen nkeya.
 14. Poroteyine (protein) zifite akamaro ko kuvugurura uturemangingo dushaje kimwe no gusimbuza utwangiritse cyangwa twapfuye nk’inzara, imisatsi n’uruhu.
 15. Poroteyine (protein) zifasha amagufa kugira ubuzima no gukomera.

 

INGARUKA MBI ZO KUBURA POROTEYINE

 

 1. Kurwaragurika ndetse no kurwara cyane umutwe
 2. Indwara zikomoka ku mirire mibi nka kwashiorkor ,malasme,uburwayi bw’amaso
 3. Kudatembera neza kw’amaraso mu mubiri
 4. Koroha kw’inzara ndetse no zikanangirika
 5. Kugwingira k’umusatsi ndetse no kuwutakaza ukagenda upfuka
 6. Kunanuka bikabije (underweight)
 7. Kurarikira cyane ibinyamasukari
 8. Gukanyarara k’uruhu.
 9. Kugira isereri ndetse n’ikizungerera
 10. Koroha kw’imitsi n’imyakura
 11. Kubura ibitotsi
 12. Gukura kw’imitsi
 13. Kugabanuka k’ubudahangarwa bw’umubiri(immunite)
 14. Koroha kw’amagufa
 15. Kubura ubushake bwo kurya (appetit)
 16. Kugira ibibazo by’igogora(constipation,indigestion)
 17. Kubura intumbero (concentration)
 18. Kubura ibyiyumviro by’umubiri (organe de sense)
 19. Kugabanuka kw’imbaraga z’umubiri(force physique)
 20. Kugira indwara yo kubura amaraso(anemie) biturutse ku kubura fer
 21. Gusaza imburagihe kutaramba(longevite)
 22. Kugira igipimo cy’isukari kiri hejuru
 23. Uburwayi bw’impyiko

 

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana (%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL (ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Iyi miti ikaba ikuraho burundu uburwayi bwo kugira aside nke mu gifu

Muri iyo miti twavuga nka:  spirulina Tablet, blueberry juice,blueberry super nutrition,Protein powder ,Golden Six Capsule,cordy royal jelly capsule

 

 

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

 

Menya byinshi ku ndwara z’Amara(intestins) ziterwa no kugira imyanda mu mara biturutse kuri bagiteri nziza zagabanutse ;bigatera kanseri y’amara

Urwungano ngogozi r’umuntu ni ingenzi cyane iyo rukora neza mu kugira ubuzima buzira umuze;kuko mubyo tunywa n’ibyo turya byose huzuyemo bagiteri zifasha mu igogora mu gukora imirimo itandukanye, izi bagiteri nziza ni ingenzi cyane mu gufasha igogorwa ry’ibiryo kugenda neza.

 • Izi bagiteri nziza zifasha :
 • kwinjiza intungamubiri,
 • kwinjiza imyunyungugu na vitamini mu mubiri,
 • zifasha mu guhindura ibyo turya mo imbaraga umubiri ukenera.
 • Zongera ubwirinzi bw’umubiri
 • zigafasha mu gusohora imyanda n’ubundi burozi bushobora kwangiza umubiri

Iyo bagiteri nziza ziganjijwe cg zikagabanuka mu rwungano ngogozi, bagiteri mbi ziriyongera, bigatera ingaruka mbi  nyinshi.

Mu gihe bagiteri mbi ziyongereye mu rwungano ngogozi, bishobora gutuma izindi ngingo zitandukanye z’umubiri zikora nabi.

Ubusanzwe muri iyi nzira, bagiteri nziza zigomba kuba nyinshi kurusha imbi, iyo bitameze gutyo bishobora gutera ibindi bibazo birimo:

 • Kutaringanira kw’imisemburo ntibe ku rugero rukwiye
 • indwara ziterwa n’uko ubwirinzi bwagabanutse
 • diyabete,
 • kurwaragurika cyane  
 • kuzana ibiheri cg uduheri ku mubiri
 • kwishimagura
 • gushishuka ndetse n’izindi ndwara zitandukanye
 • depression
 • umunaniro uhoraho n’izindi.

Amara adakora neza rero  atera ibibazo bitandukanye mu mubiri, harimo ibyoroheje n’ibindi bishobora kubyara ibibazo bikomeye, mu gihe utivuje hakiri kare.

Abantu benshi ntibakunze kumenya niba amara yabo akora neza, cg se igihe cyose bariwe mu nda bagatekereza gusa inzoka.

Dore ibimenyetso by’amara adakora neza

 1. Kugira ibibazo mu igogorwa ry’ibiryo
 2. Kumva ibyuka buri gihe cyangwa kenshi
 3. Kugira impyiswi(diarrea)
 4. Kugira impatwe (constipation)
 5. Kugugarirwa (indigestion)
 6. Kurwara kenshi ikirungurira
 7. Kubyimbirwa mu nzira y’amara
 8. Kurwara udusebe mu mara
 9. Kumva kenshi nta mbaraga ufite mu mubiri kandi urya neza ndetse ugasinzira neza
 10. Kudasohoka kw’imyanda mu mara ahbwo ikirundira mu mara
 11. Kugira uduheri ku ruhu utazi ikidutera
 12. Gushishuka umubiri
 13. Kwishimagura cyane
 14. Gufuruta
 15. Kurwara indwara z’uruhu zitandukanye
 16. Kwiyongera kw’ibiro
 17. Kugira impumuro mbi mu kanwa(halitosis)
 18. Kurwara diyabete
 19. Kurwara umutwe udakira
 20. Kurwara impyiko
 21. Kubura vitamin zitandukanye n’imyunyu ngugubitandukanye
 22. Kugabanuka kwa vitamin z’ingezi zirimo vit D, K, B7, B12 na Manyeziyumu
 23. Kuribwa mu ngingo
 24. Kurwara indwara z’imitsi

Mu gihe ubonye kimwe cg byinshi muri ibi, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga ugasuzumwa neza.

UKO WARINDA AMARA YAWE KUGIRA IBIBAZO BITANDUKANYE

 1. Gukora imyitozo ngorora mubiri ihagije
 2. Irinde kurya cyane ibiryo bikomeye
 3. Irinde ibiryo bituma uzana ibyuka mu mara nk’ibishyimbo,amashu,amashaza ,..
 4. Ibande ku biryo bifite intungamubiri ndodo(fibres)
 5. Gabanya ibyo kurya bifite amasukari menshi
 6. Gerageza kurya imbuto nyinshi
 7. Nywa amazi ahagije
 8. Irinde kunywa inzoga n’itabi byinshi
 9. Irinde kwicara umwanya mu nini
 10. Irinde ibyo kurya birimo amavuta menshi
 11. Irinde kurya vuba, uhekenye ibiryo bitinde mu kanwa
 12. Jya wibanda ku byayi bikoze mu bimera nka mint,umwenya,umucyayicyayi,na romarin

 

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana (%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL (ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Iyi miti ikaba ikuraho burundu uburwayi bwo kugira aside nke mu gifu

Muri iyo miti twavuga nka:  spirulina Tablet,Cordy Royal Jelly Capsules,Magilim capsules,intestine cleansing tea,meal cellulose tablet,blueberry juice,blueberry super nutrition,golden six capsules

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALIMuhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

Igifu cy’umuntu kigira aside igifasha gukora neza ;Dore ingaruka mbi zo kugira aside nkeya mu gifu.

Aside yo mu gifu  (acide chlorhydrique/hydrochloric acid  Hcl) ni aside y’ingenzi ifasha igifu ibintu bitandukanye;gucagagura no gusya proteyine ikazihinduramo  intungamubiri z’ingenzi (amino acids) umubiri ukenera ngo ubashe kubaho, gutuma mu gifu hahoramo isuku no kwica bagiteri mbi n’izindi mikorobe ushobora kuba wariye, gutuma urwagashya n’amara mato bibasha gukora enzymes zitabazwa mu gusya ibiryo ndetse n’igikoma cya bile, byose bisya ibinyasukari, ibinure ndetse na proteyine turya,gufasha igifu kunyuramo ibyo wariye ntibigumemo gusa. Iyo ibi bidashobotse niho utangira kumva ikirungurira 

Ushobora kugira aside nyinshi rero cyangwa nkeya mu gifu kandi byose bigira ingaruka ku buzima bwacu.

Reka muri iyi nkuru turebere hamwe ingaruka mbi zo kugira aside nkeya mu gifu

NI IKI GITERA KUGIRA ASIDE NKEYA MU GIFU?

 1. Kurya indyo itujuje intungamubiri nkenerwa buri munsi
 2. Kurya wihuta ,vuba vuba
 3. Kugira ikigero kiri hasi cy’umunyu ngugu wa zinc
 4. Stress
 5. Kubura vitamin B mu mubiri byumwiharikoB1,B3 na B6
 6. Gukoresha imiti imwe n’imwe nka Omeprazole
 7. Kutubahiriza amabwiriza ya muganga mu kunywa imiti baguhaye
 8. Ubwivumbure bw’umubiri
 9. Infection zitandukanye mu gifu byumwihariko H.Pylori
 10. Uburwayi butandukanye bw’igihe kirekire
 11. Kunywa inzoga nyinshi
 12. Kuba ushaje ,byongera ibyago byo kugira aside nkeya mu mubiri

IBIMENYETSO BYAKWEREKAKO UFITE ASIDE NKEYA MU GIFU

 1. Kugugarirwa(indigestion)
 2. Kwituma impatwe(constipation)
 3. Kugira ibyuka mu gifu no gutumba cyane mu nda nyuma yo kurya
 4. Ikirungurira
 5. Kurwara impiswi
 6. Kuribwa no kwishima mu mwoyo
 7. Gupfuka umusatsi ku bagore
 8. Guhorana indwara ziterwa na champignon
 9.  ubwivumbure bw’umubiri) ku bintu byinshi bitandukanye
 10. Kumagara uruhu
 11. Kugira ubutare(fer) buke mu mubiri
 12. Kurwara ibiheri mu maso
 13. Guhorana umunaniro udashira
 14. Gushishuka,kuvunika no gucukuka kw’inzara
 15. Kugabanuka kwa vitamin B12
 16. Gutangira kurwara indwara nyinshi zitandukanye
 17. Guhorana umunaniro ukabije,gucika intge bya hato na hato
 18. Gutera cyane k’umutima no kubura umwuka ukananirwa guhumeka
 19. Gutakaza ubushake bwo kurya (appetite)
 20. Guhuma ntubashe kureba neza
 21. Kunanirwa kugenda
 22. Kurwanda indwara y’agahinda gakabije
 23. Kwibagirwa bya hato na hato
 24. Guhindagurika kw’amarangamutima n’imyitwarire
 25. Kugira umwuka mubi mu kanwa niyo waba umaze koza mu kanwa
 26. Kubona ibiryo mu mwanda witumye bikiri bizima
 27. Kumva ushaka gusinzira ukimara kurya
 28. Kumva udashaka kugira icyo ufata mu gitondo

INGARUKA ZO KUGIRA ASIDE NKEYA MU GIFU

Kugira aside nke mu gifu bitera ibibazo byinshi umubiri, hari ibyo ubona ako kanya ariko hari n’ibindi bigenda biza gacye gacye twavuga nka:

 1. Kutabasha gusya ibiryo neza bigatuma umubiri ubura proteyine
 2. Kwirunda kw’imyanda myinshi mu mara bigatera uburwayi butandukanye
 3. Kubura imyunyu ngugu mu mubiri
 4. Amaraso aba aside cyane bigatera kwiyongera kwa (cortisol) k’umusemburo wa stress no kwica indi misemburo.uku kwiyongera kwa cortisol bitera kuzamuka kw’isukari mu maraso
 5. Guhindura imyitwarire yawe bitewe na stress ugahorana umunabi cyangwa urakaye
 6. Bitewe no guhagara kw’imisemburo imwe n’imwe habaho gusaza imbura gihe
 7. Kutinjiza vitamin B12
 8. Igifu gihinduka indiri ya microbe nyinshi zitandukanye
 9. Kwibasirwa na kanseri zitandukanye,indwara z’umutima, no kugabanuka k’ubushobozi bw’ubwonko bitewe nuko umubiri utabona intungamubiri zihagije
 10. Kugira ibyago biri hejuru byo kurwara kanseri y’igifu

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana(%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL(ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Iyi miti ikaba ikuraho burundu uburwayi bwo kugira aside nke mu gifu

Muri iyo miti twavuga nka:  spirulina Tablet,Cordy Royal Jelly Capsules,golden six capsules,Ca+Fe+Zi plus capsules,blueberry juice,blueberry super nutrition

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

 

Indwara yo kuvira imbere mu mubiri (Hemolagie interne) ihitana abantu benshi ku isi nyamara batazi ko bayirwaye;iravurwa igakira. Dore imiti myimerere iyivura igakira burundu.

Kuvira imbere ni ukuva amaraso ariko bikabera imbere mu mubiri kuburyo utabibonesha amaso  biturutse ku mpanuka runaka umuntu akoze cyangwa se ku burwayi butandukanye bw’ibice by’umubiri byumwihariko ibiri ku gice cy’inda twavuga nk’umwijima,imitsi igize igihimba,impyiko,nyababyeyi ku bagore,imirera  ntanga ku bagore,n’udusabo tw’intanga .

Akenshi usanga ibi bice tuvuze haruguru bigizwe n’udutsi duto tubigaburira rero dukunze no kugira ibyago byo guturika hakabaho kuvira imbere.

NI IKI GITERA UBU BURWAYI?

Ubu burwayi bwaterwa n’impamvu nyinshi zitandukanye twavuga nka:

 1. Ihungabana rikabije
 2. Kutavura kw’amaraso
 3. Guturika cyangwa kwangirika kw’ibice by’imbere mu mubiri bitewe n’ibibyimba muri nyababyeyi ku bagoroe
 4. Kwangiria kwa trompe bitewe no gukura nabi kw’igi ku bagore n’abakobwa
 5. Kutagenda neza kw’igikorwa cyo kubaga umuntu ibice runaka bikunze gutera ubu burwayi bwo kuvira imbere nyuma y’iminsi icumi icyo gikorwa kibaye .
 6. Impanuka zitandukanye zishobora gutera kuvunika mu gice cy’igihimba
 7. Gutwita ku bagore ariko ntatwitire muri nyababyeyi agatwitira mu miyoboro ya nyababyeyi  hanyuma hakabaho guturika akavira mu nda
 8. Impanuka zitandukanye zishobora gutera urwagashya gukomereka ukavira mu nda
 9. Inyama y’umwijima nayo ishobora kugira impanuka hanyuma ikavira mu nda
 10. Indwara zitandukanye z’umuvuduko w’amaraso zishobora gutera kuvira imbere mu mutwe biturutse ku guturika tw’udutsi dutembereza amaraso mu mutwe
 11. Uburwayi bw’umwijima(cirrhose)

IBIMENYETSO BYAKWEREKA KO URI KUVIRA IMBERE MU MUBIRI

 1. Kugira inyota
 2. Kurwara umutwe udasanzwe
 3. Guta ubwenge
 4. Ububabare ku gice runaka kiri kuvira imbere
 5. Gucika intege k’umubiri  wose kuburyo budasanzwe
 6. Kubabara mu nda
 7. Guturika urwagashya
 8. Kubura bwo gukora kw’ibice bimwe na bimwe nk’amaguru,amaboko,…

INGARUKA ZO KUVIRA MU MUBIRI

 • Ubumuga butandukanye
 • Stroke

ESE WAKWIRINDA GUTE UBU BURWAYI?

 1. Irinde umuvuduko ukabije w’amaraso
 2. Gerageza kurya indyo yuzuye
 3. Irinde inzoga nyinshi n’itabi
 4. Kora imyitozo ngorora mubiri ihoraho
 5. Kwisuzumisha bihoraho kugirango umenye uko ubuzima bwawe buhagaze

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana(%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL(ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Iyi miti ikaba ihangana n’uburwayi bwo kuvira mu nda

Muri iyo miti twavuga nka: Reishi capsules, Cordy Active capsules, spirulina Tablet ,Cordy Royal Jelly Capsules, Golden six capsules,

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

 

KANSERI Y’IBIHAHA NI IMWE MU NDWARA ZIHITANA ABANTU BENSHI KU ISI KUKO ISHWANYAGUZA IBIHAHA, RIMWE NA RIMWE NTIBAMENYA KO BAYIRWAYE.DORE IMITI MYIMERERE IKOZE MU BIMERA IYIVURA IGAKIRA.

IBIHAHA ni rumwe mu ngingo zifite akamaro kanini mu mubiri wacu kandi rukora byinshi Niyo mpamvu kubibungabunga no kubirinda ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Ibihaha nibyo umubiri wacu wifashisha kugirango twinjize umwuka mwiza wa oxygen tukanasohora umwuka mubi wa gaz carbonique.

Ibihaha bikora ubutaruhuka haba ku manywa cyangwa nijoro. Burya  niyo turyamye byo ntibiruhuka bikomeza gukora. Iyo utagihumeka, uba wapfuye.Nyamara kandi bamwe baba babizi cyangwa batabizi bangiza ibihaha byabo.mu buryo butandukanye urugero Iyo unywa itabi , uhumeka umwuka wo mu kirere wanduye, utivuza indwara zo mu buhumekero uba uri gushyira ibihaha byawe mu kaga.

TWABABWIRA KO

 • Nta bihaha nta guhumeka 
 • Nta guhumeka nta mwuka mwiza wa oxygene 
 • Iyo nta oxygene nta ngufu
 • Nta ngufu nta buzima 
 • Nta buzima bivuze gupfa.

Niki gitera Kanseri y’ibihaha

 • Itabi riza ku mwanya wa mbere  mu gutera kanseri y’ibihaha:kunywa itabi buri munsi yaba isigara,kunywera mu nkono y’itabi,itabi ry’ibibabi buri munsi bigira ingaruka mbi ku buzima bw’urunywa byumwihariko kurwara kanseri y’ibihaha hagati 8 ni 9 ku 10 (8/10)bya kanseri y’ibihaha biterwa no kunywa itabi .Abanywi b’itabi bafite ibyago byikubye inshuro 20 byo kurwara kanseri y’iibihaha ugereranije n’abatarinywa.
 • Igihe umara unywa itabi,umubare w’iryo unywa ku munsi
 • Imyaka watangiriyeho ku rinywa iyo uritangiye ku myaka 12 uba ufite ibyago byo kuzarwara kanseri y’ibihaha ku myaka 40
 • Ku batanywa itabi ariko bahumeka umwuka waryo nibura 30 % cyane cyane abana bafite  ababyeyi banywa itabi.
 • 10 % by’abarwayi ba kanseri y’ibihaha bayiterwa no guhumeka umwuka wanduye urimo nka arsenic,nickel,chrome,goudrons,amiante n’iyindi
 • Guhumeka umwuka uturutse muri moteri z’imodoka zikoresha mazutu
 • Ibyo kurya bikennye ku mbuto n’imboga

Ibimenyetso biranga umurwayi wa Kanseri y’ibihaha

 

 1. Inkorora idakira ahubwo igenda yiyongera
 2. Kubura umwuka ,guhumeka bigoranye
 3. Kubabara mu gatuza bihoraho
 4. Ubwandu bwo mu bihaha (infections pulmonaires)
 5. Umunaniro uhoraho
 6. Kubura appetite
 7. Gutakaza ibiro ku buryo bwihuse nta yindi mpamvu izwi yabiteye
 8. Kunanirwa kumira ibyo kurya
 9. Guhinduka kw’ijwi
 10. Gukorora ukacira amaraso, Igikororwa kivanze n’amaraso,
 11. Uburwayi bw’umutwe udakira
 12. Kurwara amasazi cyangwa utubyimba duto mu muhogo
 13. Kunanirwa kureba neza ugahunyeza
 14. Kubyimba isura n’igikanu

Uko wakirinda Kanseri y’ibihaha?

 1. Niba ufata ku gatabi, wakareka kuko ni bwo buryo bwo kuyirinda ku bakanywa dore ko ari na bo bakunze kwibasirwa na Kanseri ifata ibihaha,
 2. Niba utanywa itabi ntuzigere ubigerageza,
 3. Gerageza kwirinda uriya mwotsi w’abanywi b’itabi,
 4.  Rinda urugo rwawe kubamo itabi kuko uzaba urinze n’umuryango wawe,
 5. Jya kwisuzumisha igihe ufite kimwe mu bimenyetso byavuzwe haruguru,
 6. Jya ukunda kurya imuto n’imboga,
 7. Irinde kunywa inzoga nyinshi,
 8.  Jya ukora imyitozo ngorora mubiri.
 9. Jya urya imboga n’imbuto
 10. Genzura aho ukorera umwuka muhumeka
 11. Irinde kuzana imyenda yo mukazi mu rugo
 12. Gerageza kuba ahantu hari umwuka mwiza
 13. Irinde gutaba imbaho zishaje cyangwa zaboze
 14. Siba imitutu ku nzu

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana(%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL(ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Iyi miti ikaba ihangana n’uburwayi bwa kanseri y’ibihaha

Muri iyo miti twavuga nka: Reishi capsules,Ginseng capsules, Cordy Active capsules,Golden Hypha capsules, spirulina Tablet ,Cordy Royal Jelly Capsules, Double Stem Cell

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

 

KANSERI Y’IBIHAHA NI IMWE MU NDWARA ZIHITANA ABANTU BENSHI KU ISI KUKO ISHWANYAGUZA IBIHAHA ,RIMWE NA RIMWE NTIBAMENYA KO BAYIRWAYE.DORE IMITI MYIMERERE IKOZE MU BIMERA IYIVURA IGAKIRA.

IBIHAHA ni rumwe mu ngingo zifite akamaro kanini mu mubiri wacu kandi rukora byinshi Niyo mpamvu kubibungabunga no kubirinda ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Ibihaha nibyo umubiri wacu wifashisha kugirango twinjize umwuka mwiza wa oxygen tukanasohora umwuka mubi wa gaz carbonique.

Ibihaha bikora ubutaruhuka haba ku manywa cyangwa nijoro. Burya  niyo turyamye byo ntibiruhuka bikomeza gukora. Iyo utagihumeka, uba wapfuye.Nyamara kandi bamwe baba babizi cyangwa batabizi bangiza ibihaha byabo.mu buryo butandukanye urugero Iyo unywa itabi , uhumeka umwuka wo mu kirere wanduye, utivuza indwara zo mu buhumekero uba uri gushyira ibihaha byawe mu kaga.

TWABABWIRA KO

 • Nta bihaha nta guhumeka 
 • Nta guhumeka nta mwuka mwiza wa oxygene 
 • Iyo nta oxygene nta ngufu
 • Nta ngufu nta buzima 
 • Nta buzima bivuze gupfa.

Niki gitera Kanseri y’ibihaha

 • Itabi riza ku mwanya wa mbere  mu gutera kanseri y’ibihaha:kunywa itabi buri munsi yaba isigara,kunywera mu nkono y’itabi,itabi ry’ibibabi buri munsi bigira ingaruka mbi ku buzima bw’urunywa byumwihariko kurwara kanseri y’ibihaha hagati 8 ni 9 ku 10 (8/10)bya kanseri y’ibihaha biterwa no kunywa itabi .Abanywi b’itabi bafite ibyago byikubye inshuro 20 byo kurwara kanseri y’iibihaha ugereranije n’abatarinywa.
 • Igihe umara unywa itabi,umubare w’iryo unywa ku munsi
 • Imyaka watangiriyeho ku rinywa iyo uritangiye ku myaka 12 uba ufite ibyago byo kuzarwara kanseri y’ibihaha ku myaka 40
 • Ku batanywa itabi ariko bahumeka umwuka waryo nibura 30 % cyane cyane abana bafite  ababyeyi banywa itabi.
 • 10 % by’abarwayi ba kanseri y’ibihaha bayiterwa no guhumeka umwuka wanduye urimo nka arsenic,nickel,chrome,goudrons,amiante n’iyindi
 • Guhumeka umwuka uturutse muri moteri z’imodoka zikoresha mazutu
 • Ibyo kurya bikennye ku mbuto n’imboga

Ibimenyetso biranga umurwayi wa Kanseri y’ibihaha

 

 1. Inkorora idakira ahubwo igenda yiyongera
 2. Kubura umwuka ,guhumeka bigoranye
 3. Kubabara mu gatuza bihoraho
 4. Ubwandu bwo mu bihaha (infections pulmonaires)
 5. Umunaniro uhoraho
 6. Kubura appetite
 7. Gutakaza ibiro ku buryo bwihuse nta yindi mpamvu izwi yabiteye
 8. Kunanirwa kumira ibyo kurya
 9. Guhinduka kw’ijwi
 10. Gukorora ukacira amaraso, Igikororwa kivanze n’amaraso,
 11. Uburwayi bw’umutwe udakira
 12. Kurwara amasazi cyangwa utubyimba duto mu muhogo
 13. Kunanirwa kureba neza ugahunyeza
 14. Kubyimba isura n’igikanu

 

Uko wakirinda Kanseri y’ibihaha?

 1. Niba ufata ku gatabi, wakareka kuko ni bwo buryo bwo kuyirinda ku bakanywa dore ko ari na bo bakunze kwibasirwa na Kanseri ifata ibihaha,
 2. Niba utanywa itabi ntuzigere ubigerageza,
 3. Gerageza kwirinda uriya mwotsi w’abanywi b’itabi,
 4.  Rinda urugo rwawe kubamo itabi kuko uzaba urinze n’umuryango wawe,
 5. Jya kwisuzumisha igihe ufite kimwe mu bimenyetso byavuzwe haruguru,
 6. Jya ukunda kurya imuto n’imboga,
 7. Irinde kunywa inzoga nyinshi,
 8.  Jya ukora imyitozo ngorora mubiri.
 9. Jya urya imboga n’imbuto
 10. Genzura aho ukorera umwuka muhumeka
 11. Irinde kuzana imyenda yo mukazi mu rugo
 12. Gerageza kuba ahantu hari umwuka mwiza
 13. Irinde gutaba imbaho zishaje cyangwa zaboze
 14. Siba imitutu ku nzu

 

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana(%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL(ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Iyi miti ikaba ihangana n’uburwayi bwa kanseri y’ibihaha

Muri iyo miti twavuga nka: Reishi capsules,Ginseng capsules, Cordy Active capsules,Golden Hypha capsules, spirulina Tablet ,Cordy Royal Jelly Capsules, Double Stem Cell

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

Indwara ya ANXIETY ihitana abantu besnhi ku isi ;IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ribafitiye imiti ikomoka ku bimera iyirinda ikanayivura igakira burundu.

ANXIETY tugenekereje mu Kinyarwanda n’umuhangayiko,kugira inpungenge,amaganya ;ni indwara irangwa n’ubwoba bukabije,umuhangayiko birangwa n’imyitwarire n’amarangamutima bihindagurika.

NI IKI GITERA ANXIETY?

 1. Ibibazo byo mu muryango kuba mu muryango harimo umuntu waba yararwaye iyi ndwara
 2. Kubaho ubuzima bw’umuhangayiko n’umujagararo
 3. Kubura inshuti wakundaga cyangwa se umunyamuryango wawe
 4. Kuba ufite uburwayi bw’umwingo,asima,diyabete cyangwa indwara z’umutima
 5. Abantu barwaye indwara ya depression
 6. Abantu bakoresha ibiyobyabwenge
 7. Abantu bakoresha inzoga nyinshi
 8. Abantu bafite imyitwarire imwe n’imwe nko: kuyoborwa cyangwa gutegekwa, gushaka gushyira ibintu ku murongo

 

IBIMENYETSO BYA ANXIETY

 1. Kugira umunabi
 2. Guhorana umunaniro ndetse n’uwubwonko niyo waba waruhutse
 3. Gutera cyane k’umutima
 4. Kugira umujagararo mu bwonko ukumva udatuje
 5. Guhumeka insigane
 6. Kugira ibyuya  byinshi
 7. Gutengurwa
 8. Kumva ucitse integer cyangwa unaniwe
 9. Kutabasha kugira intumbero ku bintu runaka
 10. Kutabasha gutekereza neza nk’ibisanzwe
 11. Kubura ibitotsi ukananirwa gusinzira mu ijoro
 12. Kugira indwara zo mu nzira y’igogora
 13. Kunanirwa gucunga amarangamutima yawe igihe uhuye n’ikibazo
 14. Kubabara mu gatuza cyane
 15. Uburwayi bw’igifu
 16. Uburwayi bw’umutwe n’isereri
 17. Kubabara umugongo ndetse n’umubiri wose
 18. Kokererwa mu gihe cyo kwituma
 19. Guhekenya amenyo usinziriye byumwihariko mu ijoro
 20. Kugira isesemi ukumva umeze nk’urwaye
 21. Gushaka kujya ku musarane kenshi cyangwa se bikagabanuka cyane
 22. Kutagenda neza mu gutera akabariro yaba ku bagabo cyangwa ku bagore
 23. Guhora wikanga ibintu bibi ,guhorana ubwoba
 24. Kubona isi yihuta cyangwa igenda gahoro
 25. Kumva abantu bose babona ko urwaye cyangwa se bakureba
 26. Guhora wihebye kandi ukumva n’ubihagarika hari ibibi birakubaho
 27. Kumva abantu baora iruhande rwawe cyangwa se ukagirango  abanda barakurakariye barakugirira nabi
 28. Kugira agahinda gakabije
 29. Gutakaza ubwenge
 30. Kumva ufite ubwoba bw’ahazaza nibizaba
 31. Gushaka kwiyahura

UKO WAKWIRINDA ANXIETY

 1. Uburyo bwo kuyirinda n’ukwihutira kuja kwa muganga mu gihe ubonye bimwe mu bimenyetso twavuze hejuru,
 2. Gukora ibintu wishimira
 3. Gerageza kwirinda inzoga n’ibiyobyabwenge niba hari ibyakubase
 4. Gabanya ikawa niba uyinywa cyangwa ibintu birimo caffeine
 5. Gerageza kurya indyo yuzuye
 6. Gerageza gusinzirira ku gihe kdi amasaha agenwe
 7. Gerageza gukora imyitozo ngorora mubiri ihoraho kandi ihagije
 8. Jya urya indyo yuzuye buri munsi kandi unywa amazi ahagije nibura 2l ku muntu mukuru
 9. Rya kenshi ibinyampeke,imboga n’imbuto,ibikungahaye kuri manyezitumu,zinc,omega -3,na vitamin B zitandukanye

 

 

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana(%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL(ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Iyi miti ikaba ihangana n’uburwayi bwa anxiety

Muri iyo miti twavuga nka: Anxiety & stress,spirulina Tablet,Ca+Fe+Zi plus capsules, Deep Sea Fish Oil,Melatonin Capsules,Golden Six capsules

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

 

 

 

Ivuriro KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ribafitiye imiti ikomoka ku bimera irinda ikavura uburwayi butandukanye bw’umwingo(goitre) bugakira burundu. Dore imiti ibuvura.

Uburwayi bw’umwingo buterwa n' agace gaherereye ahagana mu muhogo kabyimba kitwa (Thyroid glande), ako gace kakaba gafitiye umubiri wacu akamaro gakomeye harimo kuvura imisemburo wa thyroxine, yifashishwa n'umubiri mu mirimo itandukanye harimo kugenzura ikigero cy'ubushyuhe bw'umubiri, kugena ingano y'imbaraga umubiri ukoresha, kugenzura ugutera ku mutima n’ibindi.

Hari uburwayi butandukanye bufata aka gace gaherereye mu muhogo gasohora imisemburo

umwingo urimo amoko abiri.

1. Ubwoko bwa mbere bw’umwingo buterwa no kubura imyunyu ngugu ya iyode mu maraso, ibi bigatuma iyo mvubura ibyimba ikaza inyuma (exterior of the neck) cyangwa ikagana mu ijosi imbere (interior in the neck).

2.Ubwoko bwa kabiri   buterwa no kwiyongera kw’ imisemburo ya thyroxine mu maraso. Icyo gihe na bwo iyo mvubura irabyimba n’ amaso agaturumbuka (toxic goiter).

Ibimenyetso biboneka ku murwayi w’ umwingo:

 

 1. Kugira ubushyuhe bwinshi, haba mu gihe hakonje cyangwa hashyushye, bitewe n’uko ya misemburo yabaye myinshi bigatuma umubiri ukora cyane.
 2. Kugira isesemi no gusonza cyane.
 3. Kunanirwa guhumeka no kumira
 4. Kwitsamura kenshi no gukorora
 5. Kugira ijwi risaraye

Umwingo watewe n’ikorwa ry’umusemburo wa thyroxine mwinshi (Hyperthyroïdie)

 1. Umurwayi atakaza ibiro cyane (kunanuka)
 2. Gutera cyane k’umutima
 3. Gususumira
 4. Kumva ufite ubwoba no kurakazwa n’ubusa
 5. Kugira icyocyere no kubira ibyuya mu buryo bukabije
 6. Gucika umusatsi no kuvunika inzara byoroshye
 7. Uburwayi bw’uruhu butandukanye
 8. Gucibwamo, n’ibindi.

Umwingo watewe n’ikorwa ry’umusemburo muke wa Thyroxine (Hypothyroïdie) umurwayi agaragaza ibi bimenyetso:

 1. Kubyimba mu maso 
 2.  kwiyongera ibiro mu buryo budasobanutse (kubyibuha)
 3. Imikorere mibi (kugenda buhoro) y’ubwonko bishobora kuganisha ku kwiheba (Depression)
 4. Guhorana umunaniro udashira
 5. Kwituma impatwe (Constipation)
 6. Gutera buhoro k’umutima
 7. Kubangamirwa no kurya cyangwa kunywa ibikonje
 8. Kugira uruhu rw’umye rukanakubabaza
 9. Kubabara no kokerwa inyama n’imitsi bigize umubiri
 10. Kubabara mu ngingo
 11. Kugira imihango myinshi cyangwa ihindagurika ku bagore n’abakobwa

Abakunze kwibasirwa n’indwara y’umwingo

 1. Abagore barengeje imyaka 50
 2. Kuba mu muryango harimo uwigeze kuwurwara
 3. Gukoresha imiti imwe n’imwe,
 4. Abagore batwite
   

Ese uburwayi bw’mwingo buravurwa bugakira?

Uburwayi bw’umwingo ni indwara ikira bitewe n’urugero igezeho cyangwa n’icyawuteye. mu gihe ufite umwingo uterwa no kubura imyunyu ngugu ya Iyode, kwa muganga bashobora gushishikariza umurwayi kurya amafunguro akungahaye ku myunyu ngugu ya iyode ndetse no kugabanya amafunguro akennye kuri iyo myunyu ngugu

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana(%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba yizewe kuko ihabwa ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA(Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL(ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Muri iyo miti twavuga nka: spirulina Tablet,Reishi capsules ,Golden hypha capsules,Magilim capsules ,Cordy active capsules,Cordy Rayal Jelly capsules,Ca+Fe+Zi plus capsules, L care Plus.

                               ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

 

 

IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ribafitiye imiti ikomoka ku bimera ivura uburwayi bwo kubura amaraso (ANEMIE) mutugane tubafashe

umuntu akenera amaraso kugira ngo abashe kubaho, kubera ko ariyo afasha mu gutwara umwuka mwiza (Oxygen) ari nawo duhumeka, mu bice bitandukanye by’umubiri , bityo bigafasha ingingo zose z’umubiri gukora neza iyo amaraso abaye make mu mubiri bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw’umuntu, ukaba wanatakaza ubuzima mu gihe atihutiye kujya kwa muganga ngo ukurikiranwe.

Kugabanuka kw’amaraso mu mubiri, bituruka ku igabanuka rya Hemogolobine (Hemoglobin), izi zikaba ari Poroteyine (Protein) zikungahaye ku Butare (Iron) ziboneka mu nsoro zitukura z’amaraso.

Ubusanzwe ingano (Volume) y’amaraso k’umugabo iba ingana na litiro 5, 5 naho ku mugore akaba angana na litiro 4.5, iyi ndwara yo kubura amaraso (anemia) ntivuze ko amaraso yagabanutse mu ngano ahubwo bivuze ko intete zitukura zidahagije kuko niyo bapima bareba ko ufite amaraso make bapima ibyitwa hemoglobin biboneka mu ntete zitukura.

Hemoglobin ni Ubwoko bwa poroteyine iboneka ku ntete zitukura (red blood cells) ikaba ariyo itwara umwuka mwiza wa (Oxygen), nanone hemoglobin niyo ituma amaraso agira ibara ritukura bityo bikaba binasobanura Impamvu, umuntu ufite anemia yeruruka mu Maso, mu bworo bw’ibirenge no mu ntoki.

Ni iki gitera indwara yo kubura amaraso?

Ushobora kugira iki kibazo cyo kubura amaraso bitewe n’impamvu zitandukanye nko kuba:

 1.  watakaje amaraso menshi maze insoro zitukura zikagabanuka.
 2.  Umubiri udakora insoro zitukura zihagije.
 3.  Umubiri wangiza insoro zitukura.
 4. Kutagira ubutare (iron) mu mubiri
 5. Kurya amafunguro akennye ku ntungamubiri zitandukanye cyane cyane ubutare(Fer)
 6. Kuba ufite indwara zituma amara adakamura neza intungamubiri mu biryo
 7. Kwivumbagatanya k’umubiri ukisenya ubwawo ibyo bita autoimmune  disorder
 8. Uburwayi bw’impyiko
 9. Indwara zidakira nka diyabete,kanseri, n’izindi..
 10. Ibazo by’imisemburo nko kuba ufite imvubura ya tiroyide (thyroid )idakora neza
 11. Indwara ya maraliya
 12. Gukoresha imiti imwe n’imwe

Ni ibihe bimenyetso biranga iyo ndwara?

 1.  Umunaniro ukabije (stress)
 2. Umuhangayiko
 3.  Gukonja ibirenge n’ibiganza
 4.  Kugira imbaraga nke
 5.  Kugira uruhu rwerurutse
 6.  Kurwara umutwe
 7.  kugira isereri
 8.  Kubabara mu gatuza
 9. Gutera cyane k’ umutima no guhumeka insigane
 10.  Kugira inzara zivunagurika ubusa
 11.  Kunanirwa kurya, cyane cyane ku bana (Loss of Appetite)
 12.  Kumva ushaka kurya umukungugu, barafu, ibinyamafufu n’ibinyampeke
 13. Gutakaza ibiro (lose weight)

Dore abo iyi ndwara ikunze kwibasira?

 Abagore baba bashobora kugira ikibazo cy’amaraso make kubera kujya mu mihango. Abagore batwite na bo bashobora kugira icyo kibazo mu gihe barya indyo itarimo aside forike cyangwa vitamine B.

 Impinja zivuka zidashyitse cyangwa zifite ibiro bike, ziba zishobora kwibasirwa n’iyo ndwara kuko ziba zidashobora konka ngo zigire ubutare buhagije mu mubiri.

 Abana batarya ibiryo bifite intungamubiri.

 Abantu batarya inyama kandi ibiryo barya bikaba bidakungahaye mu butare.

 Abantu barwaye indwara zababayeho akarande, urugero nk’indwara z’amaraso, kanseri, impyiko, udusebe hamwe n’izindi ndwara ziterwa na mikorobe.

Iyi ndwara yavurwa gute?

Iyo iyi ndwara yatewe no kubura ubutare cyangwa izindi vitamini mu mubiri, iba ishobora gukizwa no kurya indyo ikungahaye ku bintu bikurikira:

 Ubutare: Ubutare buba mu nyama, mu bishyimbo, mu nkori no mu mboga z’icyatsi kibisi. Biba byiza iyo ukoresheje amasafuriya cyangwa amapanu yagenewe guteka ibyo kurya birimo ubutare, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko bishobora kongera ubutare buba buri mu byo utetse.

 Aside forike. Wayisanga mu mbuto, mu mboga rwatsi, mu runyogwe, mu bishyimbo, muri foromaje, mu magi, mu mafi, mu mbuto z’umuluzi no mu bunyobwa. Nanone wayisanga mu binyampeke n’ibibikomokaho. Urugero nko mu mugati, mu makaroni no mu muceri.

 Vitamine B-12. Ushobora kuyisanga mu nyama, mu bintu bikomoka ku mata, mu binyampeke byongera imbaraga n’ibikomoka kuri soya.

 Vitamine C. Ushobora kuyisanga mu ndimu, mu mutobe w’indimu, mu rusenda, muri Borokori, mu nyanya, mu madegede no mu nkeri. Nanone ibiryo bikungahaye kuri vitamine c bishobora kongera ubutare mu mubiri.

Ubu rero IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE ryabazaniye imiti ikoze mu bimera ijana ku ijana (%) ikaba ishingiye ku buvuzi gakondo bw’abashinwa ,abanyamerika na Malaisia ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga ivura indwara yo kubura amaraso (anemie) ndetse no kongera intungamubiri (vitamin) mu mubiri kandi ikaba yizewe .kuko ihabwa ubuziranenge n’ibigo mpuzamahanga byita ku miti n’ibiribwa  ireba ko nta byangiza ubuzima bwa muntu ibyo bigo ni nka :FDA (Food and Drugs Administration),GMP(Good Manufacturing Practice) na HALLAL (ikigo cyabayisilamu kigenzura imiti n’ibiribwa ko bitangiza ubuzima bw’umuntu (hamfull)

Muri iyo miti twavuga nka: Ca+Fe+Zi plus capsule, Golden Six capsule,spirulina Tablet,Multivitamin tablet,Cordy Royal Jelly

                                                                             ADDRESS

 IVURIRO KUNDUBUZIMA HEALTH CARE Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye ahategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere

Umuryango wa D055A2 Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu arirwo

www.kundubuzima.rw

Mwanasura urubuga rwacu rwa youtube arirwo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

 

 

 

 

 

 

 

Protein Powder ikiribwa,umuti w’ingenzi mu buzima bw’ umuntu ;kuvura no kurinda diyabete,kanseri zitandukanye,indwara z’uruhu,ibibyimba,indwara z’amagufwa n’imitsi,kubaka umubiri no kuwurinda,ndetse no gufasha abantu bazahajwe n’ibiyobyabwenge

Poroteyine ni intungamubiri za ngombwa tutagomba kubura mu buzima bwacu bwa buri munsi zikaba itsinda ry’ibinyabutabire biboneka muri buri karemangingo k’umubiri wacu. Poroteyine mu buryo bwinshi bunyuranye, zimwe ziboneka nka enzymes, izindi ziboneka nk’imisemburo, izindi ziboneka nk’ibirinda umubiri mikorobi.

Poroteyine ziboneka mu byo turya biyuze mu ku birya

 Mu bimera ziboneka cyane mu bunyobwa,soya , tofu,sesame,ibihwagari,imboga rwatsi,ibishyimbo,..

Mu bikomoka ku matungo ziboneka mu mata,amagi,inyama y’iroti,inkoko,amafi,..

Ese umuntu akenera poroteyine zingana gute ku munsi?

Ikigo cy’abanyamerika gishinzwe iby’ubuhinzi n’imirire bita USDA (United States Department of Agriculture), cyagaragaje ko  umuntu akenera amagarama 0.8 ya Poroteyini ugakuba n’ibiro bye.Urugero:niba ufite ibiro 80,ukeneye amagarama 64 ya Protein ku nmunsi.

poroteyine zigizwe na amino acids, ubwinshi bwa amino acids nibwo bwerekana agaciro ka poroteyine.  Muri soya no mu bikomoka ku matungo niho honyine dusanga izihagije. Bivuze ko uriye ibiva kuri soya atari ngombwa kurya ibiva ku nyama kuko bifite poroteyine zihagije. Gusa ibindi bimera ntibigira izihagije niyo mpamvu bisaba kuvangavanga amafunguro kugirango ubashe kubona izuzuye.

Ibimenyetso  byakwereka ko Poroteyine zagabanyutse mu mubiri wanjye.

 • Kunanuka bikabije (underweight)
 • Kurarikira cyane ibinyamasukari
 • Kurwaragurika ndetse no kurwara cyane umutwe
 • Gukanyarara k’uruhu
 • Koroha kw’inzara ndetse no kwangirika
 • Kugira isereri ndetse n’ikizungerera
 • Kugira umunaniro uhoraho
 • Kugwingira k’umusatsi ndetse no kuwutakaza ukagenda upfuka 

 

Protein Powder igizwe na soy protein isolate,peanut protein powder,soybean lecithin

Protein Powder ni ibyo kurya byuzuye intungamubiri ku kigero cya 90% igizwe poroteyine yo hejuru umubiri ukenera;kuko igizwe n’ubwoko bwa  amino acids bugera kuri 20 amino acids akaba ari agaciro ka poroteyine kuko iyo poroteyine zigabanutse mu mubiri amino acids nizo zifasha umubiri kongera kubona poroteyine

Protein Powder rero ifite izo amino acids zose byumwihariko 9 zingezi ku buzima bwa muntu zirimo:

 

1.Histidine: ni ingenzi mu mikurire no gusana ibice bigize umubiri mu rusange(tissues)  ndetse no kurinda uturemangingo tugize imyakura (nerve cells). Ikenerwa kandi mw’ikorwa ry’insoro z’umweru n’iz’umutuku zigize amaraso,Irinda umubiri uburozi buturuka mu bikomoka mu nganda,Ikangura itangwa ry’imisemburo ituma igogorwa ry’ibyo twariye rigenda neza,ivura uburwayi bw’igifu,ikirungurira,acide yo mugifu,igifu gifite ibisebe,ulcers,umuvuuduko ukabije w’amaraso,

NB:ituma imibonano mpuzabitsina ikorwa neza ku bantu bakuru .

2.Isoleucin: yongera ikanaringaniza ikigero k’imbaraga mu mubiri ndetse ikanaringaniza ikigero cy’isukari mu maraso,ifasha imikorere y’ubwonko kumera neza,isana uturemangingo tugize ibice by’umubiri nyuma yo kubagwa(surgery),ituma imitsi ijyana amaraso mu bice by’umubiri bitandukanye ikura(muscle),irinda kunanirwa  k’umubiri mu gihe uri gukora sport(endurance),itanga hemoglobin mu maraso ishinzwe gukura  umwuka mwiza(oxygen) mu bihaha iwujyana mu bice bitandukanye by’umubiri ndetse no kugarura umwuka wanduye wa carbon dioxide(co2) mu bice by’umubiri iwugarura mu bihaha kugirango utunganywe n’ibihaha.

3.Leucine: iyi ituma imikurire y’umwana igenda neza ndetse no kuringaniza nitrogen ifasha gutuma imisemburo y’umubiri ikora neza,gukora neza k’ubwonko ,ikarinda stress,izamura ubudahangarwa bw’umubiri ku bantu bakuru,gusanwa kw’ibice by’umubiri byangiritse nyuma yo kubagwa,yubaka umubiri ,igakuza inyama z’umubiri (muscle mass) ku bantu bakora sport (sportifs),iringaniza igipimo cy’isukari mu maraso,ikarwanya uburwayi bwa diyabete,ifasha amagufwa gukomera,gusa neza k’uruhu, gufasha mu gutakaza ibiro,no kongera hemoglobin.

 4. Lysine:  iyi ni ingenzi mu kubaka umubiri byumwihariko ku gukura kw’amagufwa ku bantu bakuru n’abana,ifasha umubiri kwakira no kubika umunyungugu wa kalisiyumu(calcium) ndetse ni ingenzi mu ikorwa rya collagen ifasha uruhu ,ibirugize ikanarurinda ,ifasha umubiri kugira uburumbuke binyuze mu kuringaniza imisemburo,irinda indwara z’uruhu,iringaniza igipimo cy’urugimbu mu maraso,ibuza kurwara umutwe w’uruhande rumwe.

5. Methionine:   iyi ifasha umubiri gukora neza igasohora ibinure mu mubiri,igizwe na sulfur ikenerwa mu ikorwa ry’uturemangingo turinda kanseri  no gusohara imyanda mu mubiri,irinda ingesi mu mubiri(antioxidant),ifasha impindura gukora neza (pancreas),ikuraho uburwayi bwa endometriosis uburwayi bwo kubyimba nyababyeyi(uterus),ikura ibinure by’umurengera ku mwijima bityo umwijima ugakora neza,yongera umusemburo wa estrogen ku bagore,ikiza uburwayi bwo kubabara mu ngingo n’amagufwa muri rusange,ikomeza umusatsi,irinda uburwayi bw’uruhu,ikomeza amagufwa,irinda uburwayi bw’agahinda gakabije,irinda isusumira.

6.Phenylalanine: iyi ihuza izindi amino acids ndetse  ikanafasha imyakura kujyana amakuru ava ku gice kimwe ajya ku kindi gice binyuze ku bwonko,ifasha gukuraho ububabare buhoraho,ikora umusemburo wa endorphins ukuraho ububabare,ugatanga ibyishimo,ukagabanya ibiro ndetse no kwigirira icyizere ku buzima,ifasha abantu bazahajwe n’inzoga n’ibiyobyabwenge nk’urumogi,mugo,cokayine,.. n’ibindi kongera kugira ubuzima bwiza,ikiza gufatwa n’imbwa(menstral cramps),irinda umutwe w’uruhande rumwe(migraine),indwara y’isusumira (parkinsons),indwara y’ibibara ku ruhu(vitiligo),indwara y’ibibyimba,ikiza ibibyimba biza ku ruhu bivamo kanseri y’uruhu(skin cancer).

7.Theanine: akamaro k’ibanze   n’ukugabanya umunaniro (stress )ndetse n’umunabi (anxiety ),ifasha amenyo kumera neza,iringaniza igipimo cy’intungamubiri n’ibirinda ndwara mu mubiri w’umuntu,izamura ubudahangarwa bw’umubiri,isana uturemangingo tw’uruhu,iringaniza igipimo cy’isukari mu maraso,ikavura diyabeta,irinda uburwayi bw’umwingo,ifasha urwungano rw’ubwonko gukora neza,ikuraho umunaniro ukabije(stress),ituma habaho gukura kw’amagufwa  no kugira uburemere buhagije,ikiza ibisebe,irinda indwara y’isusumira,irinda kw’ipfundika kw’imitsi.

8.Valine:iyi ni ingenzi mu mikorere myiza y’imitsi,ubwonko,ndetse no kubirebana n’amarangamutima y’umuntu,gutuma umuntu asinzira neza (irinda indwara ya insomnia) ndetse n’umunabi  (nervousness). Valine irinda  imirire mibi biturutse ku kuba imbata y’ibiyobyabwenge bitandukanye,ni ingenzi mu ibikwa ry’isukari mu mitsi no mu nyama y’umwijima ku bantu .

9.Tryptophan: ikora nka serotonin (a neurotransmitter) ishinzwe gutwara amakururu ndetse nka melatonin (a neurohormone)ifasha mu gutuma amaraso agera mu bwonko neza arimo umwuka mwiza wa oxygen .  Tryptophan ituma umuntu yumva afite akanyamuneza, aguwe neza,aruhutse,ndetse agasinzira neza,ikura ibimenyetso biboneka mbere yo kujya mu mihango ku bagore n’abakobwa,gutuma imyakura ikora neza,gukuraho umuhangayiko,umunabi,ivura umutwe w’uruhande rumwe (migraine),ikiza fibromyalgia indwa y’uburibwe bw’umubiri wose ,kubabara imitsi,kugira isesemi,kutagira ibyishimo,kubura ibitotsi,kutagira ibyishimo,kugira umunaniro ukabije,kubura imihango ku bagore n’abakobwa,ni ingenzi mu ikorwa rya vitamin B3,ikura uburozi buba mu itabi bwitwa nicotine bwangiza ibihaha mu mubiri.

AKAMARO KA PROTEIN POWDER

 • Protein Powder ifasha cyane mu mikurire y’umubiri w’umuntu
 • Igizwe na enzymes zifasha umubiri gukora neza
 • Ifasha cyane mu itwarwa ry’amakuru mu mubiri

 

IKENEWE NA NDE?

 1. Abantu bafite imirire mibi cyane cyane abanywa inzoga nyinshi n’itabi
 2. Abagore batwite,abana,abageze mu gihe cy’ubugimbi n’ubwangavu n’abakuze bashaje
 3. Abagira ikibazo cy’amaraso make (anemia)
 4. Abagira ikibazo cyo koroha kw’amagufwa
 5. Abagira ibibazo by’uruhu,umusatsi,inzara
 6. Abantu bakunda guhora barwaye
 7. Abagore n’abakobwa bagira imihindagurikire mu kujya mu mihango cyangwa se abayijyamo bakaribwa
 8. Abantu bahorana umunaniro ukabije.
 9. Abana bagwingiye bafite ibibazo by’imirire mibi
 10. Abantu bazahajwe na kanseri zitandukanye,
 11. Abarwayi ba SIDA,igituntu,diyabete,igifu cyabaye karande,,..
 12. Abantu barya imboga gusa batarya ibikomoka ku matungo
 13. Abantu bose bafite ikibazo  bya poroteyine nkeya mu mubiri
 14. Abakora sport zibasaba gukoresha ingufu nko kwiruka,gukina umupira,..
 15. Abashaka kubaka umubiri bakagira amagufwa akomeye n’imitsi
 16. Abantu bafite ibiro bike
 17. Abarwayi ba bwaki
 18. Abantu bakirutse indwara bari bararembye
 19. Abantu barwaye umutwe w’uruhande rumwe( migraine),

Ubu rero Ivuriro KUNDUBUZIMA HEALTH CARE twabazaniye Protein Powder ifite izi ntungamubiri zose twavuze hejuru ikaba ikozwe ku buryo bwizewe kuko ifite ubuziranenge bw’ibigo mpuzamahanga  by’abanyamerika nka FDA(Food and Drug Administration),GMP,na HALLAL

                               ADDRESS

 

Uramutse ukeneye PROTEIN POWDER wagana Ivuriro KUNDUBUZIMA HEALTH CARE

Dukorera mu Mujyi wa KIGALI, Muhima mu nyubako ya Chic muri etaji ibanza (muri 0) winjiriye mu marembo ya Chic na Gare ya Down Town kuri RESTAURENT UMUT na MTN CENTER winyiye hategaganye na BANK OF AFRICA hasi kuri PARKING winjira muri CHIC imbere Umuryango D055A2  

Mwaduhamagara kuri 0785686682 (WHATSAPP) 

Mwanasura urubuga rwacu  arirwo

www.kundubuzima.rw

IZINDI NKORANYAMBUGA